Đẩy mạnh thực hiện văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

05:02, 27/02/2020

Ngày 10-2-2020 UBND tỉnh có Công văn số 13/UBND-VP1 yêu cầu các sở, ngành chức năng, các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm giấy. 

Theo đó có 26 loại văn bản điện tử được yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai gửi/nhận không kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Trong đó có 4 loại văn bản thuộc nhóm văn bản quy phạm pháp luật, gồm: thông tư; thông tư liên tịch; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã. Có 22 loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính, gồm: nghị quyết (cá biệt); quyết định (cá biệt); chỉ thị; quy chế; quy định; thông cáo; thông báo; hướng dẫn; chương trình; kế hoạch; phương án; đề án; dự án; báo cáo; tờ trình; công văn; công điện; giấy ủy quyền; giấy mời; phiếu gửi; phiếu chuyển; phiếu báo. UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị viễn thông đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, liên thông văn bản, đáp ứng đúng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử; hàng tháng, thống kê số liệu gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó đánh giá tình hình, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thúc đẩy, báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban hành nhằm phấn đấu đạt mục tiêu chung đặt ra trong năm 2020 là giảm 80% thời gian gửi, nhận văn bản giữa các bộ, ngành, địa phương; đến tháng 6-2020, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành nội bộ của các bộ, ngành, địa phương sẽ liên thông, kết nối với nhau, kết nối tới hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia và phấn đấu 100% văn bản điện tử liên thông gửi, nhận 4 cấp chính quyền. Đồng thời, hình thành cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng, bảo mật thông tin phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử hướng tới hình thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia./.

Nguyễn Hương

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com