Đề xuất bổ sung đối tượng nhà giáo nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên

07:08, 12/08/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30-8-2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Quyết định số 52). Quyết định số 52 ban hành là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, là sự khích lệ, động viên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Chính sách ban hành theo Quyết định này được đông đảo nhà giáo, cử tri quan tâm, đồng hành ủng hộ.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52, theo số liệu của Hội Cựu giáo chức Việt Nam và ý kiến các bộ, ngành, qua đánh giá thực tiễn và đối chiếu với các quy định hiện hành cho thấy, còn một số đối tượng nhà giáo do việc tổ chức loại hình trường hoặc cơ chế sử dụng đội ngũ nhà giáo không được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Quyết định số 52 do đó nhiều giáo viên bị thiệt thòi, thắc mắc mà thẩm quyền giải quyết vượt khỏi phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, thay thế Quyết định số 52 là rất cần thiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có nhiều đối tượng nhà giáo không được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Quyết định số 52 do việc tổ chức loại hình trường hoặc cơ chế sử dụng đội ngũ nhà giáo, tuy nhiên căn cứ thực tiễn và ý kiến các bộ, ngành liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những đối tượng được hưởng như sau:

Các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 52, bao gồm: Nhà giáo nghỉ hưu (bao gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giáo viên, giảng viên; nhà giáo được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục) khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Dự thảo bổ sung một số đối tượng không thuộc đối tượng áp dụng tại Quyết định số 52, bao gồm:

a) Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

b) Nhà giáo nghỉ hưu khi làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

c) Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong hoặc các đơn vị vũ trang khác mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong hoặc lực lượng vũ trang; nhà giáo có thời gian là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

Về mức trợ cấp: Dự thảo giữ nguyên mức trợ cấp như quy định tại Quyết định số 52. Cụ thể, mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau: Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nội dung: Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này nhưng chưa được giải quyết mà từ trần từ ngày 1-1-2012 trở đi thì một trong những thân nhân theo thứ tự sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp: vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ; hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp. Căn cứ tính trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo là mức lương hưu của nhà giáo đang hưởng tại tháng trước khi từ trần./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com