Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

08:05, 30/05/2019

Sáng 29-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống  tham nhũng; sự cần thiết phải sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ðồng thời đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, kết hợp nghiên cứu tài liệu, tiếp thu thông tin, kiến thức, trao đổi các tình huống cụ thể để nắm vững các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngay sau hội nghị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng sớm đi vào cuộc sống góp phần ổn định xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 31/2019/NÐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Theo đó, Luật gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và những hành vi vi phạm pháp luật khác về phòng, chống tham nhũng. Luật có nhiều điểm mới đáng chú ý so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Luật cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu… Nghị định 31/2019/NÐ-CP gồm 4 chương 25 điều quy định các vấn đề về thời hạn giải quyết tố cáo; rút tố cáo; giải quyết tố cáo đối với trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm./.

Trần Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com