Thường trực HĐND tỉnh tổ chức trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Cập nhật lúc19:54, Thứ Năm, 30/05/2019 (GMT+7)

Ngày 29-5, tại huyện Nghĩa Hưng Thường trực HÐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HÐND với Thường trực HÐND các huyện, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban HÐND tỉnh, Văn phòng HÐND tỉnh, huyện Nghĩa Hưng; Thường trực HÐND 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của HÐND tỉnh và HÐND các huyện, thành phố từ tháng 11-2018 đến giữa năm nay khẳng định, với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, lãnh đạo các Ban, các đại biểu HÐND, hoạt động của HÐND tỉnh và HÐND các huyện, thành phố đang ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan tiếp tục được tăng cường. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp dân chủ, công khai, hoàn thành tốt chương trình, nội dung đề ra; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận và chất vấn của đại biểu HÐND. Hoạt động giám sát được tăng cường, nhất là giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HÐND; hoạt động thẩm tra đảm bảo kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình kỳ họp. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác lấy phiếu tín nhiệm các chức danh HÐND bầu đã được Thường trực HÐND tỉnh và cấp huyện triển khai nghiêm túc, đạt được kết quả tốt. Các Nghị quyết của HÐND cấp tỉnh và cấp huyện nhìn chung đều được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HÐND tỉnh và HÐND các huyện, thành phố còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như một số chức danh của HÐND huyện chưa được kiện toàn nên việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn. Một số thành viên ở các Ban HÐND chưa tham gia đầy đủ các cuộc thẩm tra, giám sát của Ban, chưa tích cực nghiên cứu tài liệu để đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Việc giám sát thực hiện kiến nghị của đại biểu HÐND; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn ở một số kỳ họp vẫn còn hạn chế. Một số Tổ đại biểu HÐND tỉnh hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chưa tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri, chưa đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp và nội dung giám sát của HÐND.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của HÐND tỉnh và các địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trước hết các đại biểu HÐND phải chú trọng nâng cao trình độ, năng lực công tác và dành nhiều thời gian cho hoạt động của HÐND. Bởi lẽ, không có trình độ, không có năng lực thì đại biểu không thể chất vấn trước những vấn đề phức tạp; đặc biệt là các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, môi trường, cải cách hành chính, quản lý đất đai luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Hiện nay các ý kiến chất vấn mới tập trung chủ yếu ở các đại biểu chuyên trách, chất vấn tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp. Do vậy, thời gian tới các Ban HÐND tỉnh và HÐND các huyện cần nghiên cứu sâu hơn những vấn đề người dân, báo chí và xã hội quan tâm để chất vấn tại các kỳ họp. Thông qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HÐND tỉnh với Thường trực HÐND các huyện, thành phố lần này chắc chắn các cơ quan, đại biểu sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến hay, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh./.

Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,