Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Ngày 12-3-2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3) và Ngày Khí tượng thế giới (23-3) năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu, từ ngày 12 đến 25-3 các sở, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với cơ quan, đơn vị mình nhằm hướng đến mục tiêu: nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên nước và việc tiếp cận điều kiện vệ sinh, nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, từ đó nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu; về tầm quan trọng của việc giám sát hệ thống trái đất, hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản cộng đồng khỏi thời tiết khắc nghiệt và xây dựng khả năng chống chịu khí hậu lâu dài. Đẩy mạnh các chương trình, dự án đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho mọi người; các hoạt động hỗ trợ bảo vệ tính mạng, tài sản cộng đồng khỏi thời tiết khắc nghiệt. Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm; mít tinh, diễu hành; băng rôn, pa nô, áp phích…; gắn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới với Ngày Khí tượng thế giới theo các thông điệp, chủ đề “Nước cho ta tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết”; ưu tiên tuyên truyền ở các địa bàn khan hiếm nguồn nước; các khu vực tiếp nhận nguồn nước thải lớn từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các khu vực dân cư ven biển có nguy cơ chịu ảnh hướng lớn từ bão, lũ, nước biển dâng; các địa phương đang triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương; từng cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong tìm hiểu, nâng cao nhận thức trong tiếp cận điều kiện vệ sinh, nguồn nước an toàn và giám sát hệ thống trái đất, hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc bảo vệ, vệ sinh khu vực nguồn cấp nước của các công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi thực hiện các biện pháp khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đăng ký đề tài nghiên cứu năm 2019, trong đó ưu tiên các đề tài nghiên cứu ứng dụng cho khai thác, bảo vệ nguồn nước, quản lý tài nguyên nước, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đảm bảo an ninh nguồn nước. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của nước đối với sức khỏe con người, nguyên nhân và biện pháp phòng chống các bệnh liên quan đến nguồn nước; tăng cường kiểm tra chất lượng nước tại các trạm cấp nước tập trung, chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, khuyết điểm trong cấp nước sinh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng nước phục vụ nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,