Hội thảo các vấn đề pháp lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc18:39, Chủ Nhật, 17/03/2019 (GMT+7)

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội thảo vấn đề pháp lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường một số huyện, thành phố; đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 4-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20-4-2017 triển khai Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành cần thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động đấu giá theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực, chủ động triển khai Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20-4-2017 của UBND tỉnh về thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn toàn tỉnh... Tại hội thảo, các ý kiến tập trung trao đổi về các vấn đề xung quanh việc tổ chức và thực hiện đấu giá tài sản nói chung và quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; việc đấu giá tài sản và xử lý tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại; việc đảm bảo an ninh trật tự cho các phiên đấu giá tài sản. Thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 1-7-2017 đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ hoạt động sang công ty đấu giá hợp danh đã được Sở Tư pháp cấp đăng ký hoạt động; 2 doanh nghiệp đấu giá được thành lập mới theo mô hình công ty hợp danh. Toàn tỉnh có 11 đấu giá viên đang hoạt động tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 4 doanh nghiệp đấu giá tài sản, hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động đấu giá tài sản; các doanh nghiệp đấu giá tài sản tuy mới được thành lập song đã thực hiện được các hợp đồng bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Ở huyện, các Hội đồng đấu giá tài sản về cơ bản được thành lập và tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; đa phần UBND các huyện đã lựa chọn được các tổ chức bán đấu giá có uy tín, có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ đấu giá viên có kinh nghiệm để bán đấu giá; việc đấu giá tài sản được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật… Nhìn chung hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng tại tỉnh ta đã đạt được kết quả cao, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn gặp một số vướng mắc, khó khăn. Sự phối hợp trong quá trình triển khai bán đấu giá của các cấp chính quyền địa phương với các tổ chức đấu giá tài sản có lúc chưa thực sự chặt chẽ, công tác chỉ đạo cũng chưa quyết liệt dẫn đến không phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định như việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các cuộc đấu giá, xử lý các hành vi vi phạm…

Hội thảo nhằm trao đổi tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,