Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh
Cập nhật lúc08:39, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-HĐND ngày 30-10-2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, Báo Nam Định thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố để cử tri trong tỉnh được biết.

STT

Huyện, thành phố

Địa điểm

Thời gian

1

TP Nam Định

UBND phường Lộc Vượng

8h00, ngày 14-11-2017

UBND phường Trần Hưng Đạo

14h00, ngày 14-11-2017

2

Huyện Mỹ Lộc

UBND xã Mỹ Tiến

8h00, ngày 17-11-2017

3

Huyện Vụ Bản

UBND xã Đại Thắng

8h00, ngày 16-11-2017

4

Huyện Ý Yên

UBND xã Yên Cường

14h00, ngày 16-11-2017

UBND xã Yên Khang

14h00, ngày 16-11-2017

UBND xã Yên Khánh

14h00, ngày 16-11-2017

5

Huyện  Nghĩa Hưng

Nhà Văn hóa TT huyện Nghĩa Hưng

7h30, ngày 14-11-2017

UBND xã Nghĩa Lâm

7h30, ngày 14-11-2017

6

Huyện Nam Trực

UBND xã Nam Cường

8h00, ngày 14-11-2017

UBND xã Nam Dương

8h00, ngày 14-11-2017

7

Huyện Giao Thuỷ

UBND xã Giao Phong

7h30, ngày 14-11-2017

UBND xã Bình Hòa

7h30, ngày 14-11-2017

8

Huyện Hải Hậu

UBND TT Cồn

8h00, ngày 14-11-2017

UBND xã Hải Ninh

8h00, ngày 14-11-2017

UBND xã Hải Minh

8h00, ngày 14-11-2017

9

Huyện Trực Ninh

UBND xã Trực Thái

8h00, ngày 16-11-2017

UBND xã Trực Chính

14h00, ngày 16-11-2017

10

Huyện Xuân Trường

UBND xã Xuân Phương

7h30, ngày 17-11-2017

UBND xã Xuân Hòa

7h30, ngày 17-11-2017

 

,
,
.
,
,
,
,