Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức phiên họp thứ 63

08:03, 02/03/2016
Sáng 1-3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay.
 
Theo các ý kiến tại phiên họp, cùng với tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, trong năm qua, cấp ủy các cấp đã có chuyển biến tốt hơn trong nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua - khen thưởng, góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác này; đồng thời chỉ đạo phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng ngành và từng địa phương, tạo động lực chung thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã có 13 tỉnh, thành phố và 14 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 730 đơn vị cấp huyện và xã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý Nhà nước về khen thưởng trong những năm qua cũng tiếp tục được đổi mới, nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn, đặc biệt là qua siết chặt quy trình xét tặng các danh hiệu thi đua đã không còn tình trạng chạy danh hiệu và nâng cao số lượng khen thưởng đột xuất, người lao động trực tiếp…
 
Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng kiến nghị rà soát các phong trào thi đua để định hướng chỉ đạo tránh hình thức và đặt hiệu quả lên trên hết; khen thưởng cần có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và cân đối tăng hơn nữa khen thưởng đột xuất, trực tiếp người lao động gắn với đẩy mạnh tuyên truyền thi đua - khen thưởng thường xuyên hơn…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, với sự nỗ lực công tác của từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thương Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng các cấp, các phong trào thi đua đã được hiện thực hóa sôi nổi, rộng khắp trong thực tiễn với nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ: Công tác thi đua năm 2016 phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục duy trì, phát huy các phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề linh hoạt, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của mình, có mục tiêu, có yêu cầu, có tiêu chuẩn sát với thực tiễn, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến…”.
 
Đánh giá công tác khen thưởng đã có nhiều tiến bộ, chặt chẽ hơn, đúng quy định pháp luật, đúng người và đúng việc hơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý công tác khen thưởng theo niên hạn cần tiếp tục bám sát đúng quy định của pháp luật, gắn với đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xét duyệt. Đối với công tác khen thưởng người có công thời kỳ kháng chiến mới phát hiện, không nên cứng nhắc mà căn cứ vào thành tích thực tế và đề nghị của các bộ, ngành liên quan làm đúng quy trình nếu xứng đáng.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đặc biệt là các địa phương hết sức quan tâm cải cách thủ tục hành chính để tăng cường khen thưởng đột xuất với nhiều hình thức khác nhau, nhất là tập trung vào những tấm gương, những hành động anh hùng trong đời thường cũng như nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phát triển kinh tế liên quan đến doanh nghiệp nên phải khẩn trương cụ thể hóa các tiêu chí như: giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập cao cho người lao động, xuất khẩu hàng hóa…
 
Một lần nữa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đề xuất chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua - khen thưởng sát - đúng, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua - khen thưởng; tiếp tục kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, củng cố bộ máy tổ chức, đặc biệt là bố trí cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình và có chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.
 
Tin, ảnh: chinhphu.vn


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com