UBND tỉnh triển khai các văn bản của Nhà nước về quản lý thông tin đối ngoại và nâng cao kỹ năng của người phát ngôn
Cập nhật lúc07:06, Thứ Hai, 09/04/2012 (GMT+7)

Ngày 6-4-2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Nhà nước về quản lý thông tin đối ngoại và nâng cao kỹ năng phát ngôn cho người phát ngôn của các ban, ngành, UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao vai trò của công tác thông tin đối ngoại và cung cấp thông tin cho báo chí của các ban, ngành, địa phương trong tỉnh trong thời gian qua, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước và con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác thông tin đối ngoại, tỉnh ta đã kịp thời cập nhật thông tin về kinh tế, văn hoá, xã hội ở trong nước và thế giới, đưa thông tin về các mặt công tác của tỉnh đến với cả nước và ra nước ngoài nhằm nâng cao việc xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; thực hiện công tác trao đổi, xúc tiến thương mại, đầu tư và giao lưu văn hoá tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề thông tin đối ngoại, đặc biệt là phát ngôn, thông tin cho báo chí còn hạn chế, tính hấp dẫn chưa cao, chưa đầy đủ; sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, thống nhất; đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại còn yếu, chưa có nền kiến thức tốt để làm công tác này. Năm 2009, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và họp báo trên địa bàn tỉnh nhưng việc cung cấp thông tin cho báo chí còn hạn chế, chưa mang tính định hướng tốt cho dư luận.  Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hy vọng qua buổi tập huấn, những người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm trong việc cung cấp và phản hồi thông tin nhằm tạo sự gắn bó mật thiết, đồng hành giữa các tổ chức cá nhân với báo chí để cùng hướng tới mục tiêu tuân thủ pháp luật và định hướng dư luận, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của quê hương, đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày các nội dung: Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại. Nội dung các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại, xây dựng bộ máy tổ chức, cơ chế, chính sách cho cán bộ thông tin đối ngoại. Thông tin về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm của tỉnh, các huyện, thành phố. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cách thức tổ chức họp báo; cách thức cung cấp thông tin cơ bản về sự kiện, sự việc; cách viết tin, ra thông cáo báo chí; kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí của người phát ngôn; vai trò, nhiệm vụ, thẩm quyền, kỹ năng của người phát ngôn. Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin về tình hình chính trị trong nước và quốc tế./.

Hồng Minh

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,