Triển khai Quyết định 1610 của Thủ tướng Chính phủ
Cập nhật lúc08:45, Thứ Tư, 07/03/2012 (GMT+7)

Quyết định 1610 của Thủ tướng Chính phủ (16-9-2011) phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, trong đó có nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW công nhận. Thủ tướng Chính phủ giao Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo TW và các địa phương triển khai thực hiện phong trào ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở KCN-KCX.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 1610, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó, hằng năm hướng dẫn, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (đăng ký vào cuối quý IV, tổ chức công nhận vào quý I năm sau). Căn cứ tiêu chuẩn xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của Thông tư số 01 (18-1-2012) của Bộ VH, TT và DL và bảng hướng dẫn chấm điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn TCty trực thuộc cần cụ thể hóa tiêu chí, xây dựng thang điểm, hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, công nhận cho phù hợp với thực tiễn phong trào tại địa phương, đơn vị... 

Theo: nhandan.com.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,