Hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh
Cập nhật lúc07:57, Thứ Tư, 07/03/2012 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Quyết định này quy định bốn đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo gồm: người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. So với quy định cũ, quyết định mới bổ sung thêm hai đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo là: Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội, người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước và người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí./.

Theo: nhandan.com.vn
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,