Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

07:02, 20/02/2012

Ngày 18-2, tại Hà Nội, Bộ KH và CN, Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010, tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 cho 176 nhà khoa học tác giả của 32 công trình và cụm công trình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả, đại diện tác giả 3 công trình và 9 cụm công trình về khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả, đại diện tác giả 3 công trình và 9 cụm công trình về khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tới dự, có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quân, Bộ trưởng KH và CN, Chủ tịch Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010...; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, cùng hơn 500 nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học...

Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 được tiến hành độc lập và theo ba cấp: cấp cơ sở; cấp bộ, tỉnh, thành phố và tương đương; cấp nhà nước (có hai bước: Hội đồng giải thưởng chuyên ngành và Hội đồng giải thưởng cấp nhà nước). 12 Hội đồng giải thưởng chuyên ngành đã đánh giá xét thưởng 67 công trình và cụm công trình có hồ sơ xét thưởng hợp lệ theo năm lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật; khoa học nông nghiệp và khoa học y - dược.

Trên cơ sở kết quả xét thưởng và kiến nghị của Hội đồng cấp nhà nước xét tặng giải thưởng, ngày 20-1-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho 32 công trình và cụm công trình thuộc năm lĩnh vực nói trên. Trong đó có 12 công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 20 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước.

Nhiều công trình và cụm công trình đã được Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 đánh giá cao như: Một số lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; Văn hóa Việt Nam: truyền thống và hiện đại; Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam; Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước đệ tam bể cửu long, thềm lục địa Việt Nam; Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh mục Sách đỏ Việt Nam...

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và trao tặng các nhà khoa học. Đó là các tác giả, đồng tác giả của những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc và đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân. Đồng thời giải thưởng là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với các nhà khoa học và công nghệ trong việc hăng say nghiên cứu, cống hiến trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Tất cả các công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước lần này đều là những công trình xuất sắc, có giá trị cao, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò quan trọng là quốc sách hàng đầu của khoa học và công nghệ; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Nhà nước đã quan tâm xây dựng ngày càng hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, đầu tư nâng cao tiềm lực cơ sở vật chất và trình độ cán bộ khoa học và công nghệ của đất nước; phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa học, để khoa học công nghệ thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, những thành tựu khoa học - công nghệ là kết quả trực tiếp của quá trình làm việc kiên trì, sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm của đất nước ta, nhân dân ta giai đoạn hiện nay là tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững, hướng đến mục tiêu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó, có vai trò và trách nhiệm to lớn của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước tin tưởng: Kế thừa truyền thống tự hào mà thế hệ cha anh đã xây dựng nên, thế hệ cán bộ khoa học và công nghệ hôm nay, nhất là những cán bộ khoa học và công nghệ trẻ sẽ học tập, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, vươn tới trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy nước ta phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là nguyện vọng thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước mơ của những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, để đất nước Việt Nam phát triển, "sánh vai với các cường quốc năm châu".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục có nhiều công trình khoa học có giá trị cao hơn nữa, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Theo: baodientu.chinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com