Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

19:29, 12/04/2024

Chiều 12-4, tại huyện Trực Ninh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh chủ trì hội nghị.

Từ tháng 10-2023 đến tháng 3-2024, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các kế hoạch công tác đề ra. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật định, bám sát sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp và các ngành liên quan để triển khai toàn diện các mặt công tác. Công tác tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ, công khai. Hoạt động thẩm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện theo quy định. Các nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện, thành phố được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đã được Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, qua đó giúp cán bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức 33 kỳ họp; tiếp thu gần 300 ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết; triển khai giám sát 34 chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; ban hành thông qua 305 nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Từ nay đến hết năm 2024, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp; không ngừng đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ năm 2024, kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực và các Ban HĐND theo kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thực hiện tốt nội dung giám sát kết quả thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND và các ngành chức năng. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, xử lý và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị; tổ chức phiên họp giải trình, chất vấn. Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chuyên đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố” nhằm trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phối hợp, đặc biệt là trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, đề xuất vấn đề chất vấn và giám sát, khảo sát để từ đó có những giải pháp áp dụng, triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đánh giá và chọn lọc những kinh nghiệm hữu ích để triển khai thực hiện, đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, đề xuất vấn đề chất vấn; công tác giám sát, khảo sát để hoạt động của Tổ đại biểu ngày càng tốt hơn, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và đóng góp tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các cơ quan hữu quan để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 và kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (nếu có); xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com