Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

18:32, 30/01/2024

Ngày 30-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) giai đoạn 2018-2023” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH). Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng tham gia đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 16-7-2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 16-7-2018, của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL, Sở LĐ-TB và XH đã xây dựng và hoàn thành 3 đề án sáp nhập, hợp nhất các đơn vị SNCL thuộc ngành. Trong đó, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm Dạy nghề cho trẻ khuyết tật và Trung tâm Bảo trợ xã hội, thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định; sáp nhập, hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng Người có công Nam Phong và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh, thành lập Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định; sáp nhập, hợp nhất 7 trường dạy nghề của tỉnh để thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định.

Đến hết ngày 31-12-2023, Sở LĐ-TB và XH có 4 đơn vị SNCL trực thuộc Sở, giảm 6 đơn vị đầu mối so với năm 2015 (11 đơn vị), hoàn thành chỉ tiêu được giao; giảm từ 19 phòng xuống còn 15 phòng; số biên chế được giao của các đơn vị SNCL là 180 người, giảm 235 biên chế so với trước khi thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; hiện nay các đơn vị SNCL có 172 cán bộ, nhân viên. Công tác quản lý biên chế được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, thu hút người có trình độ chuyên môn. Thực hiện đào tạo, đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức, người lao động dôi dư do sáp nhập. Các đơn vị SNCL cung ứng dịch vụ thiết yếu, phục vụ đối tượng yếu thế nên không đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi đơn vị SNCL thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 150/2020/NĐ-CP và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg. Các đơn vị sau sắp xếp có cơ cấu, tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức từng bước gắn với vị trí việc làm; thực hiện chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của Nhà nước. Hiện nay 4 đơn vị SNCL thuộc Sở được UBND tỉnh giao tự chủ giai đoạn 2022-2025, trong đó 1 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, 3 đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Các đơn vị SNCL đã chủ động chuyển đổi cơ chế hoạt động, tích cực khai thác nguồn thu hợp pháp, đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi khảo sát và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi khảo sát và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hải Dũng đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL trực thuộc Sở LĐ-TB và XH. Sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL theo chương trình kế hoạch đề ra. Giảm đầu mối các đơn vị SNCL, tinh giản biên chế, đảm bảo về thời gian, chất lượng theo yêu cầu của UBND tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị Sở LĐ-TB và XH thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo và đào tạo lại cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu, phục vụ các đối tượng yếu thế. 

Trong chương trình giám sát, Đoàn đã đi khảo sát tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh./.

Tin ảnh: Minh Tân BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com