Khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế

08:27, 16/01/2023

Trong năm 2022, vượt qua những bộn bề khó khăn, thách thức từ dịch bệnh, thời tiết, khí hậu… ngành Nông nghiệp đã nỗ lực vươn lên đạt được những kết quả khá toàn diện và khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, tạo ra thế và lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của cả giai đoạn 2021-2025.

Nông thôn mới xã Liêm Hải (Trực Ninh).
Bài và ảnh: Văn Đại
Nông thôn mới xã Liêm Hải (Trực Ninh). 

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn ngành ước đạt 21.535 tỷ đồng, tăng 2,58% so với năm 2021. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp đều đạt kết quả khá, đóng góp tích cực, hiệu quả vào tỷ trọng tăng trưởng ngành nói riêng và nền kinh tế của tỉnh nói chung. Cơ cấu ngành trồng trọt tiếp tục chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả và áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ trọng sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần tăng giá trị thu nhập. Nhờ đó, mặc dù tổng diện tích trồng lúa, cây màu cả năm giảm nhưng sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt 889,4 nghìn tấn, tăng 2,7% so với kế hoạch; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 61,12 tạ/ha, tăng 0,74% so với năm 2021. Chăn nuôi tiếp tục chuyển biến tích cực về tổ chức sản xuất, gia tăng chăn nuôi trang trại, quy mô tập trung theo chuỗi khép kín, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Đàn lợn đạt 629.315 con; đàn trâu, bò đạt 35.399 con; đàn gia cầm đạt 9 triệu 633 nghìn con. Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật trong chăn nuôi và xử lý chất thải, chăn nuôi an toàn sinh học, VietGAHP được mở rộng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 trang trại quy mô lớn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, 398 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại, 37 cơ sở được cấp giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP. Kinh tế thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng thủy sản cả năm đạt 187.318 tấn, tăng 4,9% so với năm 2021. Diện tích nuôi là 16 nghìn ha, trong đó nuôi nước ngọt 9.350ha, nước mặn lợ 6.650ha; sản lượng nuôi trồng đạt 128.777 tấn, tăng 6,3% so với năm 2021. Các phương tiện khai thác được tăng cường đầu tư, nâng cấp để vươn khơi khai thác. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 58.541 tấn, tăng 1,9% so với năm 2021.
Công tác phát triển nông thôn, kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục được đổi mới cả về số lượng, chất lượng, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 378 HTX nông nghiệp, tăng 13 HTX so với năm 2021. Trong đó có 300 HTX hoạt động hiệu quả. Sở NN và PTNT đã tham mưu lựa chọn 4 HTX tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình điển hình giai đoạn 2022-2025. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu đã được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai quyết liệt, sáng tạo, làm thực chất và đạt kết quả quan trọng. Trong năm đã có thêm 76 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; lũy kế đến nay toàn tỉnh có 182/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí của tỉnh. Xã Giao Phong (Giao Thủy) đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Hiện có 20 xã, thị trấn đang hoàn thiện theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Thành quả đó tiếp tục làm thay đổi diện mạo nông thôn các địa phương theo hướng sáng - xanh -sạch - đẹp, an toàn, văn minh, thân thiện với môi trường và bảo tồn được nét đặc trưng ở mỗi miền quê… Có 91 sản phẩm của các địa phương được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao trở lên, trong đó có 8 sản phẩm công nhận lại và 5 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 329 sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh đã xây dựng được 453 cánh đồng lớn với tổng diện tích 19.150ha; tiếp tục duy trì, củng cố phát triển 36 chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh gắn với tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phấn đấu bảo đảm kế hoạch, lộ trình và đạt kết quả cao. Cùng với việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tranh thủ sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương huy động cao nhất các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Toàn ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 2,5-3%; giá trị sản phẩm 1ha canh tác đạt 172 triệu tấn; tổng sản lượng thủy sản trên 195 nghìn tấn. Có ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 50 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng: “Ngành Nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ổn định xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, ngành cần nỗ lực, sáng tạo, đổi mới và tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra”. Theo đó, ngành tiếp tục tăng cường quản lý và triển khai thực hiện tốt các quy hoạch trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; thực hiện các giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hợp tác xã. Quan tâm nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, tổ chức các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả và thực chất chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tích cực triển khai đồng bộ chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Đại
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com