Điều kiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Cập nhật lúc07:59, Thứ Ba, 05/01/2021 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi; còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập; thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.

Nghị định quy định hai hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Bốn đối tượng được mua cổ phần gồm: Nhà đầu tư trong nước; nhà đầu tư nước ngoài; nhà đầu tư chiến lược; các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-2-2021./.

PV

,
,
.
,
,
,
,