Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc15:32, Thứ Ba, 09/02/2021 (GMT+7)

Sáng 9-2, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo nội dung phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh. Theo đó, số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh được phân bổ tổng số 8 đại biểu, trong đó cư trú và làm việc tại địa phương 5 đại biểu; Trung ương giới thiệu 3 đại biểu. Dự kiến số người ứng cử 15 người, trong đó Trung ương giới thiệu 3 người, địa phương giới thiệu 12 người. Dự kiến phân bổ số người của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 12 người, trong đó có 2 người dưới 40 tuổi; Tôn giáo: 2 người, ngoài Đảng: 2 người.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, sau khi báo cáo xin ý kiến Ban TVTU, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu được bầu là 61 đại biểu. Dự kiến tổng số người ứng cử là 116 người; trong đó người được giới thiệu ứng cử: 115 người, người tự ứng cử: 1 người. Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử như sau: Thường trực Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy: 15 người. Thường trực HĐND, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh: 14 người. UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 19 người. MTTQ và các đoàn thể nhân dân: 15 người. Lực lượng vũ trang: 7 người. Các cơ quan thuộc khối Nội chính: 2 người. Các huyện, thành phố: 26 người. Xã, phường, thị trấn: 6 người. Các đơn vị sự nghiệp: 4 người. Tổ chức kinh tế: 5 người. Chức sắc tôn giáo: 2 người. Như vậy, dự kiến cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: nữ: 52 người (chiếm 45,2%), dưới 40 tuổi: 42 người (chiếm 36,5%), người ngoài Đảng: 20 người (chiếm 17,4%), chức sắc tôn giáo: 2 người (1,7%), đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII: 26 người (38,8%).

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,