Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Sở GD và ĐT với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính năm 2021
Cập nhật lúc17:01, Thứ Hai, 08/02/2021 (GMT+7)

Ngày 5-2, Sở GD và ĐT ban hành Kế hoạch 178/KH-SGDĐT về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 nhằm tuyên truyền, phổ biến tới người dân, tổ chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) trên địa bàn tỉnh; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức thường gặp phải trong quá trình thực hiện TTHC về lĩnh vực GD và ĐT từ cấp xã đến cấp tỉnh; kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, tham mưu giải quyết TTHC.

Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia hội nghị đối thoại bao gồm: Người dân, tổ chức, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (đại diện một số tổ chức, cá nhân bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT; các doanh nghiệp đã và đang được Sở GD và ĐT cấp phép hoạt động về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức và dạy học ngoại ngữ - tin học...); lãnh đạo Sở GD và ĐT; lãnh đạo sở, địa phương liên quan; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD và ĐT; các phòng GD và ĐT; các đơn vị trực thuộc; công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, tham mưu giải quyết TTHC. Hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức đối thoại trực tiếp. Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở GD và ĐT sẽ trả lời bằng văn bản; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết. Nội dung đối thoại tập trung giải đáp những vướng mắc của tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC lĩnh vực GD và ĐT; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Quy chế thi, tuyển sinh; tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC về lĩnh vực GD và ĐT trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến tháng 10 hoặc tháng 11-2021. Để hội nghị đạt chất lượng hiệu quả tốt, kế hoạch này được đăng tải trên website của Sở (cho phép người dùng tải nội dung kế hoạch và mẫu phiếu đăng ký tham gia); niêm yết tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện và cấp xã, phổ biến tới các thôn, xóm, tổ dân phố ngay sau khi kế hoạch được ban hành./.

Minh Thuận


 

,
,
.
,
,
,
,