Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Cập nhật lúc15:22, Thứ Ba, 14/04/2015 (GMT+7)

Ngày 14-4-2015, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016). Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi HÐND tỉnh công bố tờ trình của Thường trực HÐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Phạm Hồng Hà để đảm nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công, chủ tọa kỳ họp đã giới thiệu nhân sự là đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu giữ chức Chủ tịch HÐND tỉnh (nhiệm kỳ 2011-2016). HÐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo luật định, tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HÐND tỉnh khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm to lớn mà Tỉnh ủy, HÐND tỉnh giao phó và hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cùng với Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hồng Hà đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua; chúc mừng đồng chí Trần Văn Chung được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng thời mong muốn đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục có những đóng góp tích cực xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh./.

                                             Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,