Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Nam Định kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014

08:12, 31/12/2014

Ngày 30-12-2014, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Nam Định đã tiến hành kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2014, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố đạt được kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy kịp thời, nghiêm túc và chất lượng. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp và UBKT Thành ủy. Năm 2014, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 111 tổ chức Đảng và 23 đảng viên, giám sát 44 tổ chức Đảng và 86 đảng viên. Chỉ đạo tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy vai trò của các cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò đại đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân cùng phấn đấu đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ GRDP tăng 14,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp do thành phố quản lý tăng 24,6% so với năm 2013. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm. Hoàn thành và công khai quy hoạch chi tiết 18/25 phường, xã. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; đã xây dựng được 120 tuyến phố đạt tiêu chí tuyến phố “Văn minh đô thị”; đã khắc phục được tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân tích chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 như: Công tác quản lý và phát triển đảng viên ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa tốt; còn có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, MTTQ, các hội, đoàn thể chưa đổi mới phương thức hoạt động. Chức năng quản lý, điều hành của chính quyền một số phường, xã chưa cao; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa được thực hiện toàn diện. Kinh tế thành phố tăng trưởng nhưng chưa tạo được sức bật đột phá. Công tác quản lý đất đai ở một số lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý quy hoạch và quản lý sau cấp phép xây dựng… còn khuyết điểm. Tệ nạn ma túy, tội phạm, mâu thuẫn khiếu kiện, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp…

Năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Tập trung huy động các nguồn lực, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, chương trình toàn khóa của Thành ủy. Chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó trọng tâm là thực hiện quyết liệt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh đầu tư xây dựng Thành phố Nam Định thành trung tâm vùng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả thành phố đã đạt được trong năm 2014. Trong đó sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tạo nên sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Quan tâm chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở còn yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng và thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo ra sự đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, những công trình trọng điểm nằm trong quy hoạch của thành phố; xử lý dứt điểm các khu nhà tập thể không bảo đảm an toàn. Chăm lo tốt đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 bảo đảm vui tươi, an toàn và tiết kiệm./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com