Tìm hiểu về Bảo hiểm y tế
Hướng dẫn mua Bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:06, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để cộng đồng chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật. Trong những năm gần đây, với việc mở rộng đối tượng tham gia, hầu hết mọi thành phần trong xã hội đều được tiếp cận chính sách bảo hiểm y tế.

Có bao nhiêu nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế?

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP có 6 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

- Nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng;

- Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;

- Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;

- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Có thể thấy, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe không chỉ là việc riêng của mỗi cá nhân mà là trách nhiệm của cả cộng đồng với mục tiêu hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân.

Mua Bảo hiểm y tế ở đâu?

- Với học sinh, sinh viên: có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay tại trường mà mình đang theo học.

- Với hộ gia đình: có thể mua bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc đại lý thu trên địa bàn. Để mua bảo hiểm y tế theo hình thức này, đại diện hộ gia đình phải chuẩn bị các giấy tờ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số TK1-TS);

+ Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (mẫu D01-HGĐ);

+ Bản sao và bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (để đối chiếu);

+ Bản chính hoặc bản sao thẻ bảo hiểm y tế của những người đã có thẻ để xác định việc giảm trừ mức đóng.

- Với các cá nhân khác: Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người được Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng được mua bảo hiểm y tế tại chính đơn vị nơi đang làm việc hoặc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Về hồ sơ, người tham gia chỉ cần chuẩn bị Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS), sau đó thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị.

Giá mua bảo hiểm y tế như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, tùy theo diện đối tượng, các cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hàng tháng phải đóng 4,5% mức lương cơ sở, tiền lương tháng hoặc tiền trợ cấp tháng.

Riêng các đối tượng tham gia theo hình thức  bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng hàng tháng được tính như sau: người thứ nhất trong hộ gia đình khi mua bảo hiểm y tế sẽ đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt có mức đóng là 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất. Kể từ người thứ năm trong hộ gia đình trở đi mức đóng chỉ còn bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội thiết thực nhất hiện nay. Người dân nên chủ động tham gia để được chăm sóc sức khỏe toàn diện./.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định

,
,
.
,
,
,
,