Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới
Cập nhật lúc08:31, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) là nhiệm vụ quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức BMNN; sử dụng kỹ thuật công nghệ cao thông qua internet tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện ý đồ chống phá. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ BMNN.

Lớp tập huấn về an toàn thông tin cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn các sở, ban, ngành của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Lớp tập huấn về an toàn thông tin cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn các sở, ban, ngành của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ BMNN đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ BMNN. Các cơ quan chức năng đã được kiện toàn về tổ chức, làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm, không để xảy ra các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN nghiêm trọng. Hàng năm, trên cơ sở các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ BMNN; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Pháp lệnh Bảo vệ BMNN cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo phòng hành chính, cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN và những người làm công tác văn thư. Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác bảo vệ BMNN… Do đó, tình hình an ninh chính trị, an ninh nội bộ được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, tổ chức chưa chú trọng đến việc triển khai, thực hiện công tác bảo vệ BMNN; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về công tác bảo vệ BMNN, dẫn đến việc thực hiện các quy trình, quy định về bảo vệ BMNN còn sơ hở, thiếu sót, nhất là khi trao đổi, cung cấp thông tin có nội dung thuộc BMNN. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của CNTT, trong việc in ấn, gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số trở nên phổ biến trong khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm vững, xác định được nội dung thông tin thuộc danh mục BMNN của đơn vị nên nguy cơ làm lộ, lọt BMNN càng gia tăng. Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “Lấy phòng ngừa là chính” trong công tác bảo vệ BMNN; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác bảo mật; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ BMNN thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc cơ chế gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương với chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng, chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin… Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ BMNN, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung vào tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn bộ phận và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN. Phân công cụ thể cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác bảo vệ BMNN, bộ phận chuyên môn và cán bộ đảm nhiệm; bảo đảm gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN ở từng bộ phận nghiệp vụ. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng, trong ứng dụng CNTT, sử dụng internet, hoạt động của trang thông tin, cổng thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin, ngăn ngừa lộ, mất BMNN. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN. Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh sơ hở, tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa BMNN; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ BMNN, sử dụng BMNN để thực hiện hoặc che giấu vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và các vụ việc lộ, mất BMNN để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra… Đồng thời tuyên truyền thông báo về phương thức, thủ đoạn, hoạt động nhằm thu thập, tấn công, đánh cắp, chiếm đoạt BMNN để các đơn vị, địa phương trên địa bàn cảnh giác, có biện pháp ứng phó.

Với những biện pháp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác của những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan là điều kiện tiên quyết để công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,