Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử cấp xã
Cập nhật lúc08:03, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử là một trong những nội dung của xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua, hệ thống trang thông tin điện tử cấp xã trong tỉnh đã được xây dựng, cơ bản hoạt động ổn định và cung cấp thông tin đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Hải Lý (Hải Hậu) kiểm duyệt thông tin đăng tải.
Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Hải Lý (Hải Hậu) kiểm duyệt thông tin đăng tải.

Thực hiện Đề án tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước, từ năm 2017 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Viễn thông Nam Định hỗ trợ 209 xã, thị trấn xây dựng trang thông tin điện tử tạo cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân. Các trang thông tin điện tử với các tính năng quản lý nội dung, tìm kiếm, truy vấn, quản lý người sử dụng, quản lý biểu mẫu điện tử, đăng nhập một lần, đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập trực tuyến các dịch vụ của chính quyền điện tử; thông tin quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người của địa phương, cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật của ngành, địa phương, thủ tục hành chính… Để đảm bảo việc vận hành các trang thông tin điện tử xã, thị trấn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng quản trị, cách viết tin, bài, chụp ảnh đăng trên trang thông tin. Các trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước cấp cơ sở, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước. Trong đó, bộ thủ tục hành chính của các cấp chính quyền; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, quy hoạch ngành, lĩnh vực được cập nhật đầy đủ, kịp thời giúp các cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể và người dân biết đồng hành cùng chính quyền xã. Cũng thông qua trang thông tin điện tử mà con em quê hương đang làm ăn, sinh sống, học tập xa quê có thể nắm bắt thông tin, sự đổi mới của quê nhà, đóng góp chung tay cùng chính quyền, nhân dân địa phương trong kiến thiết, xây dựng. Hải Hậu là một trong những huyện duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống trang thông tin điện tử cấp xã của cả 35/35 xã, thị trấn với hiệu suất tương tác, tiếp cận thông tin cao. Tại xã Hải Lý, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử, xã đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị máy móc phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin như máy tính cấu hình cao, máy scan văn bản; thành lập Ban biên tập, chọn người phụ trách quản trị trang thông tin có trình độ kỹ thuật cao, có trách nhiệm với công việc và phân công cụ thể nhiệm vụ cung cấp văn bản, viết tin, bài theo lĩnh vực phụ trách để đăng tải. Xã cũng có cơ chế chi trả nhuận bút cho các tác giả viết tin, bài nên kịp thời động viên các cán bộ tích cực tham gia và đảm bảo chất lượng thông tin. Để khuyến khích người dân tương tác, xã yêu cầu cán bộ, công chức tiên phong tìm hiểu, truy cập thông tin trên trang điện tử và hướng dẫn người thân, bạn bè cùng tìm hiểu thông tin qua kênh tuyên truyền này. Đến nay trang thông tin điện tử của xã đã đảm bảo cập nhật văn bản đúng quy định và nhận được sự tương tác nhiều của người dân địa phương cũng như con em quê hương xa xứ.

Bên cạnh những kết quả trên, một số trang thông tin điện tử cấp xã chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ; thông tin còn nghèo nàn, thiếu tính thời sự, chưa phản ánh kịp thời hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; thậm chí có trang thông tin không duy trì hoạt động sau khi xây dựng, chỉ "có vỏ mà không có ruột”. Việc vẫn còn có những trang thông tin điện tử hoạt động kém hiệu quả có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó bộ máy quản lý điều hành chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu kinh phí và nhân lực có chuyên môn; thiếu sự quan tâm của lãnh đạo địa phương.

 Để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, hoàn thiện các hạng mục, nội dung thông tin, đảm bảo quy định cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử theo tinh thần Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ và tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tích cực tham gia viết tin, bài; nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu cung cấp trên trang thông tin điện tử, đảm bảo đa dạng, phong phú, có hệ thống và đặc biệt phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Tiếp tục cập nhật những nội dung còn thiếu và mở các chuyên mục phù hợp theo từng thời điểm. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện để các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể dễ dàng tìm kiếm, khai thác các văn bản trên trang thông tin điện tử. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên trang thông tin điện tử. Bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử. Củng cố kiện toàn Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động trang thông tin điện tử và nâng cao trách nhiệm trong việc phê duyệt tin bài, quản trị trang thông tin điện tử bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền kịp thời các công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền địa phương. Nghiên cứu tạo lập các trường thông tin còn thiếu và thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin vào các kênh thông tin đã được tạo lập, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành, địa phương. Chủ động cập nhật tin tức kịp thời về các chế độ chính sách, việc quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với từng vấn đề cụ thể cho nhân dân. Rà soát, cập nhật bổ sung các văn bản chỉ đạo, điều hành (trừ văn bản mật) lên trang thông tin điện tử./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

 

 

 

,
,
.
,
,
,
,