Phòng, chống văn hóa độc hại và thông tin xấu độc trên không gian mạng

07:09, 23/09/2022

Trong thời đại công nghệ số, bùng nổ thông tin hiện nay, tin giả, tin xấu độc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước phát tán, lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, rộng khắp trên không gian mạng đã tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng và truyền thống văn hóa của dân tộc. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc và các sản phẩm văn hóa độc hại là nhiệm vụ quan trọng cần được các cấp, các ngành triển khai thực hiện thường xuyên; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, tạo ra “sức đề kháng” cho thế hệ trẻ khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng hiện nay.

Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh dàn dựng biểu diễn chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).
Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh dàn dựng biểu diễn chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).

Tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng là những thông tin sai sự thật, không chính xác và chưa được kiểm chứng được lan truyền, chuyển tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như: Facebook, Google, Zalo, Youtube… Các phần mềm trò chơi trực tuyến bạo lực; tranh, ảnh, nhạc, phim kinh dị, đồi trụy, phản động; truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan… là những sản phẩm văn hóa độc hại nhưng đang được phổ biến rất tự do, với nhiều cách thức tinh vi, hấp dẫn, không dễ phân biệt. Thực tế, nhiều người dân, nhất là trẻ em hiện nay chưa nhận thức đúng, đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phòng ngừa, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Thậm chí, năng lực nhận biết, đánh giá tác hại của các sản phẩm văn hóa xấu độc ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa cao, đặc biệt là việc cập nhật, phân loại giữa thông tin tốt đẹp, chính thống với thông tin sai trái, xấu độc trên mạng xã hội. Tiếp xúc với thông tin, hiện tượng phức tạp trên mạng xã hội, nếu cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh chính trị, kiến thức lý luận sơ sài, nhận thức thực tiễn non kém rất dễ bị dư luận xấu dẫn dắt, gài bẫy, từ đó rơi vào quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Có người tham gia vào các tổ chức, hội, nhóm kín hoạt động mang yếu tố chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, nặng hơn là vi phạm pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ quản lý, những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân trên internet, mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhằm tăng cường quản lý không gian mạng, từ năm 2020, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch về phối hợp, phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực; đồng thời thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người quản lý, sử dụng mạng internet, mạng viễn thông. Việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 35 được triển khai tại tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh. Các quy định, chỉ thị của Đảng như: Quy định số 47-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”, Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, cùng Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí… là tư tưởng chỉ đạo, hành lang pháp lý để giải quyết các vấn đề tin giả, thông tin xấu độc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi sử dụng internet và mạng xã hội; kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung sai sự thật, văn hóa phẩm độc hại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cho thế hệ trẻ; chỉ đạo tổ chức xây dựng các sản phẩm, chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao lành mạnh, hấp dẫn phục vụ nhân dân vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường sản xuất, đăng tải các chương trình, tin, bài, ảnh, phóng sự, ký sự, phim tài liệu… tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong phát triển sự nghiệp văn hóa, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Để góp phần làm trong sạch thông tin trên không gian mạng, những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn đã huy động thanh, thiếu niên tham gia đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên và câu lạc bộ Lý luận trẻ về nội dung, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội và học tập 4 bài học lý luận chính trị cơ bản để triển khai tới đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh duy trì hiệu quả các kênh thông tin truyền thống, phát huy vai trò mạng xã hội nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Nhiều tổ chức Đoàn Thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lập các trang Fanpage, hội, nhóm trên Facebook; các nhóm Zalo; các chuỗi video clip trên Youtube… viết tin, bài đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, tốt đẹp, lan tỏa các giá trị văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường quản lý không để lọt những sản phẩm văn hóa độc hại, kịp thời ngăn chặn những bộ phim có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật với nội dung lên án, cảnh báo về sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; đề cao những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại tốt đẹp của quê hương, đất nước. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua đã có nhiều giải pháp quản lý, kiểm duyệt, sử dụng các phương tiện thông tin, chủ động phòng, chống sự xâm nhập, ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa xấu độc trên các trang mạng xã hội. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa xấu độc, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, tạo “sức đề kháng, miễn dịch” với những thông tin xấu độc, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh.

Vòng xoáy tin giả, thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội đã cuốn theo, làm xao động nhận thức của nhiều người, trong đó có cả một số cán bộ, đảng viên. Phòng, chống ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa độc hại và thông tin xấu độc trên không gian mạng hiện nay là vấn đề cấp bách. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; ngăn chặn các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm ngoại lai độc hại thẩm lậu và tán phát trên không gian mạng. Đảm bảo giữ vững định hướng tư tưởng chính trị trong các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Chống phi chính trị hóa các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hoá, truyền thông. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa xấu độc, thông tin không chính thống, sai sự thật trên không gian mạng để tạo sự thống nhất và sức mạnh trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái; tuyên truyền, chia sẻ những tin tích cực, gương người tốt - việc tốt, những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống làm lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực trong xã hội./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com