Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản công

07:04, 04/04/2022

Thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường các giải pháp và đạt kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản công.

Năm 2021, thành phố Nam Định sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trong thi công cải tạo, nâng cấp đường bao hồ Vị Hoàng.
Năm 2021, thành phố Nam Định sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trong thi công cải tạo, nâng cấp đường bao hồ Vị Hoàng.

Năm 2021 toàn tỉnh đã tiết kiệm chi thường xuyên, giảm cấp phát ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí là 334 tỷ 168 triệu đồng; đã cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên được 60 tỷ 688 triệu đồng. Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc trong khu vực Nhà nước đã đảm bảo được nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác theo quy định. Tỉnh tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, năm 2021 giải thể thêm 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, sáp nhập giảm 3 đơn vị thuộc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thêm 4 đơn vị tăng mức tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên. Tỉnh đã thực hiện giảm 3.437 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 theo Đề án tỉnh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Tỉnh đã tích cực lồng ghép nguồn ngân sách địa phương với ngân sách Trung ương để đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các công trình văn hóa, giáo dục; các tuyến giao thông huyết mạch có tính kết nối vùng nhằm xúc tiến và thu hút đầu tư; các công trình đê kè, phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh quốc phòng với tổng nguồn vốn phân bổ trong kế hoạch đầu năm 2021 là 2.404,997 tỷ đồng. Trong đó, đã tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm gồm: Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I), tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh, các tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C, đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định, Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, Khu đô thị mới phía Nam sông Đào... Ngành Thanh tra đã tiến hành 279 cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung trên các lĩnh vực: quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý tài chính, ngân sách; thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ngành. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm với số tiền 29 tỷ 527,816 triệu đồng, trong đó: Xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước 7 tỷ 66,816 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 887 triệu đồng, tịch thu một số tang vật vi phạm hành chính...

Năm 2022, tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Vì vậy, trước tiên phải nhận diện và chủ động khắc phục các bất cập, hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 như: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công có nơi, có chỗ không đúng quy định của pháp luật dẫn đến phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước qua các cuộc thanh tra. Trong thực hiện nhiệm vụ tài chính đầu tư còn tình trạng việc thiết kế, lựa chọn biện pháp thi công ở một số dự án chưa đảm bảo tính kinh tế, còn tính trùng, tính thừa khối lượng, dự toán áp sai định mức, tỷ lệ và đơn giá theo quy định; một số dự án chưa thống nhất giữa giải pháp kỹ thuật và đề xuất tài chính hay việc sai đơn giá, sai số học trong hồ sơ dự thầu nhưng quá trình xét thầu chưa phát hiện để điều chỉnh; một số dự án nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn công không đảm bảo theo hồ sơ đã nghiệm thu và hồ sơ hoàn công. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ, phần việc quan trọng của tỉnh còn chậm tiến độ, gây lãng phí kinh tế, chưa khai thác hiệu quả năng suất, chất lượng thời gian lao động trong khu vực Nhà nước như: công tác quản lý, xử lý vi phạm, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 của các huyện, thành phố. 

Bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, bên cạnh khắc phục các hạn chế, hiện các ngành, các địa phương đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 8 lĩnh vực cụ thể gồm: Quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nợ công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đất đai; quản lý vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; quản lý lao động, thời gian lao động. Từ nay đến cuối năm, các ngành, các địa phương chú trọng siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách Nhà nước, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách Nhà nước; ưu tiên chi phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho một số cơ sở giáo dục đào tạo công lập; từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bố trí, giải ngân vốn đầu tư công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trả lãi vay, phí của các dự án ODA và thu hồi vốn ứng trước; bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và lập quy hoạch tỉnh; vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ thực hiện được phê duyệt và phù hợp với khả năng giải ngân của từng dự án; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án lớn, trọng điểm, dự án có tính kết nối và tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bố trí vốn để thanh toán cho khối lượng hoàn thành và tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu đến hết năm 2022 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất công trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển kinh tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài; thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định...

Với các nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm kể trên, toàn tỉnh hướng tới mục tiêu nâng cao kết quả, chất lượng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Bài và ảnh: Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com