Phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi người lao động

08:07, 19/07/2019

Vũ Văn Nghĩa
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 28-7-1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đấu tranh, lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Công đoàn Việt Nam luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của giai cấp công nhân, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng và người lao động. Hệ thống Công đoàn không ngừng được kiện toàn, củng cố, mở rộng; vị thế của tổ chức Công đoàn được nâng cao; nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn từng bước được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế đất nước và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy Sợi (Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định). Ảnh: Văn Huỳnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy Sợi (Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định). Ảnh: Văn Huỳnh

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh ta trong những năm qua có nhiều đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Hoạt động Công đoàn tập trung hướng về cơ sở, vì quyền lợi người lao động; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã đóng góp tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công đoàn Nam Định chung sức xây dựng môi trường nông thôn mới”. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được triển khai có hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và duy trì trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận nhằm tôn vinh, tuyên dương công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Chú trọng triển khai xây dựng mô hình “Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp” nhằm cải thiện quan hệ lao động, tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm bắt dư luận xã hội và phản ánh kịp thời những kiến nghị đề xuất của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với các cấp, các ngành; chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động trong tỉnh, qua đó tạo được niềm tin của công nhân lao động với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đã thăm hỏi trợ cấp cho hàng chục nghìn lượt công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, gặp rủi ro, tai nạn lao động với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng; Chương trình "Tết Sum vầy" được triển khai từ năm 2015 đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động Công đoàn, tạo điều kiện cho người lao động được đón Tết đoàn viên bên gia đình, góp phần đem mùa xuân ấm áp đến với tất cả đoàn viên và người lao động; đặc biệt, việc tổ chức “Tháng Công nhân” với các chủ đề vì lợi ích người lao động như: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động”, “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”… đã trở thành hoạt động thường niên, là ngày hội của công nhân lao động và Công đoàn các cấp trong tỉnh, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh cũng được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ 73.534 đoàn viên (năm 2008) đến nay, toàn tỉnh đã có 131.414 đoàn viên (đoàn viên khối sản xuất, kinh doanh đã tăng gấp 2,33 lần). Hàng năm, tỷ lệ Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh chiếm khoảng 85%. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động trong các doanh nghiệp; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức giám sát liên ngành đối với 93 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Quyết định 217 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Hoạt động xã hội được các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, Chương trình “Nhà ở mái ấm Công đoàn” hàng năm sửa chữa, xây mới ít nhất 30 nhà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp Công đoàn thường xuyên coi trọng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong 90 năm xây dựng và phát triển, với những kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, tổ chức Công đoàn tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Những thành tích xuất sắc đó đã khẳng định sự nỗ lực, tinh thần phấn đấu không ngừng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh; sự tâm huyết gắn bó của đội ngũ cán bộ Công đoàn; sự linh hoạt trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tạo điều kiện có hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động", Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam nói chung, phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Nam Định nói riêng; phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hệ thống Công đoàn; gắn biển công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phấn đấu kết nạp được 1.000 đoàn viên Công đoàn mới; mỗi Công đoàn cơ sở (nơi có tổ chức Đảng) giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đồng thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 204 cán bộ Công đoàn.

Thời gian tới, khi hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được thực hiện sẽ có những thách thức không nhỏ cho tổ chức Công đoàn, chính những thách thức này đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần có sự đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Ưu tiên hàng đầu của Công đoàn cơ sở là tập trung thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến quan hệ lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích cho người lao động. Các cấp Công đoàn tập trung hướng về cơ sở, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động, thiết thực chăm lo trực tiếp đến quyền lợi thiết thân với người lao động như: Đời sống, việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Bên cạnh đó, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua để hiểu rõ thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, từ đó tạo động lực mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, lao động tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com