Ðảm bảo an ninh trật tự trong công tác thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

07:07, 12/07/2022

Khu vực biên giới biển của tỉnh (gồm 19 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) là địa bàn đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm có vai trò tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh cần thu hồi đất đai (THĐĐ), giải phóng mặt bằng (GPMB). Quá trình triển khai các dự án, về cơ bản quần chúng nhân dân đều đồng tình, ủng hộ, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong THĐĐ, GPMB. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân do thiếu hiểu biết, vì lợi ích cục bộ, cá nhân đã tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, khiếu kiện bất hợp pháp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định về an ninh trật tự (ANTT), ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án.

Nhằm giải quyết các bất cập kể trên, ngày 11-7-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về đảm bảo ANTT trong THĐĐ, GPMB để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới biển tỉnh. UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, các địa phương (đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tỉnh tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng lợi dụng việc THĐĐ, GPMB để kích động, gây chia rẽ, tạo điểm nóng phức tạp về ANTT.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để toàn dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước (nhất là về các chủ trương, chính sách của địa phương trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội). Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, ban, ngành, địa phương trong nắm tình hình liên quan đến triển khai THĐĐ, GPMB thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới biển và địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thường xuyên giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển và địa bàn toàn tỉnh, nhất là khi thực hiện các hoạt động THĐĐ, GPMB. Tập trung xác minh, nhanh chóng điều tra làm rõ các âm mưu, hoạt động lợi dụng, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân cản trở việc thực hiện các dự án; có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, gây mất ổn định về ANTT trên địa bàn./.

Thanh Thúy

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com