Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022

07:05, 12/05/2022

Ngày 10-5-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8-6) năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương huy động toàn dân từ ngày 15-5 đến ngày 15-6-2022 đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Trong đó tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2022 là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng, khu du lịch biển, các đường phố chính đông người qua lại... nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường (BVMT) biển, đảo, phát triển các ngành kinh tế biển, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức các hình thức truyền thông về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình BVMT biển phục vụ lợi ích cộng đồng; tổ chức các hoạt động BVMT biển như dọn vệ sinh rác thải tại các khu vực: bờ kè biển, khu du lịch, khu neo đậu, cảng cá, chợ đầu mối ven biển, vườn quốc gia; tổ chức trồng cây xanh chắn xói lở bờ biển. 

Rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; hành động quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Lựa chọn, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển./.

Thanh Thúy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com