Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2022

07:05, 12/05/2022

Chiều 12-5, tại trụ sở UBND huyện Giao Thuỷ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH và CN của các huyện, thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, các huyện, thành phố đã kiện toàn Hội đồng KH và CN, bố trí nhân sự lãnh đạo và chuyên viên kiêm nhiệm phụ trách KH và CN, Hội đồng KH và CN cấp huyện tham mưu cho UBND đồng cấp về hoạt động KH và CN trên địa bàn. Các nhiệm vụ KH và CN được triển khai đã hướng vào giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay của các huyện, thành phố như các đề tài, dự án: “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và phát triển thương mại cho các sản phẩm OCOP của huyện Hải Hậu”, “Hoàn thiện quy trình tổng hợp trong xử lý lúa cỏ trên địa bàn huyện Xuân Trường”… Hướng dẫn quy trình công nghệ cho gần 100 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nuôi trồng thuỷ sản và giống cây trồng trên địa bàn các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Nam Trực. Tổ chức đánh giá, phân loại 14 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 trên địa bàn các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Mỹ Lộc, Hải Hậu và thành phố Nam Định… UBND một số huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo tạo ra phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo tại cơ sở. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 đã được triển khai bao phủ 100% tại các cơ quan hành chính của các huyện, thành phố. Qua đó thực hiện công khai minh bạch các bước trình tự giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực tại các đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH và CN trên địa bàn các huyện, thành phố vẫn còn những hạn chế như: việc nghiên cứu các đề tài, sáng kiến khoa học ở các ngành chưa mạnh, mới chỉ tập trung ở ngành Giáo dục; một số nơi triển khai các sáng kiến được công nhận trong thực tế chưa phát huy hiệu quả như mong muốn. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về KH và CN đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao…

Năm 2022, Sở KH và CN đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tập huấn, cập nhật, nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn về xây dựng và phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá, các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, vận động tham gia “Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX-2022” do Sở KH và CN phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH và CN trên địa bàn./.

Ngọc Ánh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com