Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11:04, 12/04/2022

Sáng 12-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề “Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT). Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì giám sát. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài chính.

Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH của tỉnh tại buổi giám sát.
Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH của tỉnh tại buổi giám sát.

Trong giai đoạn 2016-2021, Sở NN và PTNT đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quy chế cho hoạt động của cơ quan gắn với việc THTK, CLP, các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nền nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị được thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức. Chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Toàn ngành đã thực hiện tiết kiệm 10% các khoản chi thường xuyên để giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ với số tiền 2.387 triệu đồng. Thực hành tiết kiệm chi quản lý hành chính số tiền 4.603 triệu đồng, trong đó khoản chi hội nghị tiết kiệm được 483 triệu đồng. Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ số tiền 3.109 triệu đồng. Thực hành tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được 870 triệu đồng. Việc cơ cấu lại, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nhằm thu gọn đầu mối đảm bảo hoạt động hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, tăng dần tự chủ về tài chính, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thanh tra sở đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra tại 13 đơn vị trực thuộc, kết quả không có trường hợp nào vi phạm và bị xử phạt về THTK, CLP.

Tuy nhiên, việc triển khai THTK, CLP tại Sở NN và PTNT vẫn còn một số khó khăn, hạn chế; trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công vẫn còn có nơi, có chỗ chưa thực sự tiết kiệm, sử dụng kinh phí chưa thật sự hiệu quả về điện, nước, xăng xe, văn phòng phẩm. Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có một số dự án thời gian thực hiện kéo dài so với kế hoạch xây dựng ban đầu dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng. Chương trình hành động THTK, CLP của một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể...

Trong giai đoạn 2021-2025, Sở NN và PTNT tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP. Tăng cường công tác THTK, CLP trên các lĩnh: quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công, thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý vốn đầu tư công và quản lý lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý gắn với THTK, CLP.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả mà Sở NN và PTNT đã đạt được trong thực hiện các quy định về THTK, CLP; đề nghị làm rõ thêm các ý kiến của thành viên đoàn giám sát nêu ra để đoàn tiếp thu, tổng hợp báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Tin, ảnh: Văn Đại


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com