Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh

12:04, 29/04/2022

Ngày 29-4, Ban TVTU tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham dự hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay" được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thể rõ nét; góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hoạt động "làm theo" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện tích cực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới cả nội dung, phương pháp với hình thức phong phú, đa dạng. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục “Học và làm theo Bác"; đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước; sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; các điển hình tiên tiến “học và làm theo Bác” trên các lĩnh vực đời sống...

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian tới, Ban TVTU tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thiện việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh…

Hội nghị đã nghe các tham luận của các đảng bộ địa phương, ngành, đơn vị về kết quả và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần “tự soi, tự sửa”; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh cần xây dựng ít nhất 1 mô hình, 1 cá nhân điển hình tiêu biểu để nhân rộng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm tham mưu, giúp Tỉnh ủy ban hành Quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022-2025 để động viên, khich lệ, nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ đề này, có nhiều tác phẩm hay có sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác./.

Tin, ảnh: Xuân Thu    

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com