Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

05:01, 06/01/2022

Chiều 6-1-2022, Sở Tư pháp tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thừa ủy quyền, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh.
Thừa ủy quyền, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh.

Năm 2021, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh và định hướng, hướng dẫn của Trung ương; phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm, Sở Tư pháp đã tổ chức 10 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 370 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải ở cơ sở; cử báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền pháp luật các cơ quan đoàn thể của tỉnh và của địa phương. Biên soạn, cấp phát miễn phí hơn 18.800 tờ gấp pháp luật; 4.150 cuốn Bản tin Tư pháp và tài liệu chuyên đề hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được ngành Tư pháp và các cấp chính quyền triển khai sâu rộng, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 214/226 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đạt kết quả tốt. Hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là số vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tăng cao. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp được quan tâm chỉ đạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và nghiệp vụ được nâng cao.

Năm 2022, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2021 và đề nghị, thời gian tới ngành cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của ngành. Đẩy mạnh phòng, chống dịch; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gắn với thi hành pháp luật; chủ động, sáng tạo, tiếp tục có cách nghĩ mới, cách làm mới, giải pháp đột phá để thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho công dân nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành./.

 Tin, ảnh: Hoa Xuân

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com