Sẽ điều chuyển vốn của dự án đầu tư công giải ngân chậm

08:07, 15/07/2021

Tại Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 9-7-2021 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nêu rõ, đến ngày 30-9-2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư từ năm 2021 được giao (trừ các dự án khởi động mới năm 2021 đang chờ bổ sung vốn sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) sẽ chuyển vốn sang dự án có mức giải ngân tốt còn thiếu vốn.

Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân. Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan thường trực đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc giải ngân.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; kịp thời loại bỏ, tháo gỡ rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...; gắn với tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2021.

Cùng đó, chủ đầu tư cần tập trung triển khai ngay nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Xây dựng điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho nhà thầu khác thực hiện.

Để giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong ngành đẩy nhanh việc chuẩn bị thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định phải đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án được thực hiện trong thời hạn 4 ngày, kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định chứ không để dồn thanh toán vào cuối năm; tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đến hết 31-12-2021, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Bộ Xây dựng theo từng tháng./.

Theo baotintuc.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com