Đánh giá kết quả thực hiện dự án thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển

06:03, 24/03/2021

Ngày 24-3, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng với Sở TN và MT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án “Thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Nam Định, khu dự trữ sinh quyển sông Hồng”.

Dự án được tài trợ bởi USAID thông qua Công ty DIG do MCD chủ trì, phối hợp với các đối tác thực hiện nhằm thử nghiệm các giải pháp công nghệ cải tiến, chi phí thấp, kết hợp các giải pháp xã hội trong việc cải thiện quản lý rác thải rắn dọc theo các dòng sông và tại cửa sông thuộc địa bàn các huyện: Mỹ Lộc, Giao Thủy, Nam Trực và thành phố Nam Định từ năm 2018 đến nay. Dự án đã hoàn thành vượt mức cam kết, mục tiêu đề ra, góp phần quản lý rác thải rắn hiệu quả hơn và giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong môi trường sông ngòi và môi trường biển của tỉnh. Đã thu gom được trên 320 tấn rác thải nhựa, phân loại và xử lý thông qua các sáng kiến, giải pháp của dự án; huy động được trên 18.500 người trực tiếp tham gia các hoạt động dự án; gần 3.400 người được tăng cường năng lực về quản lý rác thải rắn và rác thải nhựa thông qua các hoạt động tập huấn, đối thoại, hỗ trợ kỹ thuật; khoảng 11 triệu 500 nghìn người được tiếp cận các thông tin liên quan đến dự án và các hoạt động đã được triển khai; 25 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tham gia phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý rác thải rắn và rác thải nhựa tại các địa bàn thụ hưởng dự án.

Tại hội nghị tổng kết dự án, MCD và đại diện chính quyền địa phương cùng nhóm nòng cốt tại các khu vực trọng điểm của dự án đã chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm từ các mô hình thí điểm; trong đó nổi bật là thử nghiệm thành công công cụ thu gom rác trên sông và kết nối các bên liên quan, thúc đẩy hợp tác công - tư - cộng đồng, lồng ghép sáng kiến dự án vào công tác quản lý chất thải rắn của địa phương. MCD, Sở TN và MT cũng cam kết thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp giữa các bên nhằm duy trì và nhân rộng thành công của mô hình thí điểm gắn với các dự án và sáng kiến kế tiếp tại Nam Định cũng như khu vực đồng bằng sông Hồng để quản lý rác thải rắn hiệu quả hơn, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com