Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

06:02, 18/02/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 8-2-2021 phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2021.

Nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề Năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2020, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị thành viên; Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch của tỉnh và các địa phương, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT; đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, hành khách, hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển và khuyến khích nhân dân đi lại bằng dịch vụ vận tải công cộng trong đô thị, nội tỉnh và liên tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng... Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 31-12-2021.

Ban ATGT tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên, Ban ATGT các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị. Văn phòng Ban ATGT tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BATGT; tham mưu cho Ban ATGT tỉnh kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tiếp nhận, rà soát hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, tham mưu cho Ban ATGT tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng./.

Thành Trung

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com