Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tư pháp

08:01, 12/01/2021

Chiều 12-1-2021, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai thống nhất, hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở; chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao. Công tác thanh tra được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, nhất là hoạt động công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, hộ tịch... Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 4.000 hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho trên 200 nghìn lượt người; tổ chức 6 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút gần 10 nghìn lượt người dự thi; biên soạn, phát hành trên 100 nghìn tài liệu thông tin, tuyên truyền pháp luật các loại. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, góp phần cùng các ngành chức năng, các địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp. Hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là số vụ việc, chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiếp tục tăng cao; 100% trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được cập nhật đầy đủ, kịp thời, không để tồn đọng thông tin; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực bổ trợ Tư pháp được tập trung chỉ đạo; số tiền bán đấu giá thành so với giá khởi điểm tăng cao. Toàn ngành đã giải quyết được số lượng lớn các yêu cầu của công dân, tổ chức về thủ tục hành chính…

Năm 2021, Sở Tư pháp tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm tính khả thi và có trọng tâm, trọng điểm gắn với công tác thanh, kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Ðịnh. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ./.

Trần Văn Trọng


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com