Tổng kết 5 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo

03:10, 18/10/2020

Ngày 16-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào các tôn giáo; triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tới dự. Tham dự hội nghị có đại diện các tổ chức tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công  an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Với 3 tôn giáo chính gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Nam Định là tỉnh trọng điểm về tôn giáo của cả nước; trong đó số chức sắc, tín đồ đạo Công giáo đứng thứ 3 cả nước. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 19-8-2014 của Bộ Công an; Chỉ thị số 20, ngày 18-12-2014 của Ban TVTU và Kế hoạch số 10, ngày 3-2-2015 của UBND tỉnh về việc "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo", 5 năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo được duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó đã tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng giáo; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tôn giáo; đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT vùng đồng bào các tôn giáo... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tín đồ các tôn giáo đã cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị. Từ năm 2015 đến nay, có 9.199 tin báo liên quan đến ANTT được cung cấp cho lực lượng chức năng; trong đó có 7.910 tin có giá trị, chiếm 86%, giúp điều tra, giải quyết 2.410/2.947 vụ việc liên quan đến ANTT; phát hiện, thu hồi trên 38 nghìn tài liệu có nội dung xấu; không để các tổ chức "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" lôi kéo, móc nối, phát triển lực lượng, gây rối trật tự an toàn xã hội...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Giai đoạn 2020-2025 phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Trong đó, thực hiện đúng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; trọng tâm là Chỉ thị số 18, ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162, ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 09, ngày 19-8-2014 của Bộ Công an; Chỉ thị số 20, ngày 18-12-2014 của Ban TVTU về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo. Tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANTT, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", xây dựng cuộc sống đoàn kết, bình yên, hạnh phúc...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo những năm qua luôn được Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến cơ sở nhằm cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phong trào đã có những mô hình, cách làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp với từng tôn giáo và từng địa phương, trở thành hoạt động tự giác của cán bộ, nhân dân, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo. Thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo" ở các vùng tôn giáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ở vùng giáo; đồng thời quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ tôn giáo; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại hội nghị đã có 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. 3 tập thể, 12 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đại diện lãnh đạo 10 huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com