Chính sách mới về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cập nhật lúc07:57, Thứ Ba, 27/10/2020 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, về nội dung hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3, Điều 1 về điều kiện hỗ trợ.

Về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa khoản 1, 2, Điều 13 về điều kiện vay vốn./.

PV


 

,
,
.
,
,
,
,