Thành lập thêm 96 hợp tác xã nông nghiệp

06:05, 27/05/2020

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 340 hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) được tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tăng 15 HTX so với năm 2014. Trong giai đoạn 2015-2020 trong toàn tỉnh đã có 96 HTXNN thành lập mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 9 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 6 HTX đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm, trong đó 4 HTX có sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP; 123 HTXNN thực hiện liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên, tăng 60 HTX so với năm 2014. Nhiều HTX đã tổ chức sản xuất nông sản theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, an toàn và bền vững theo chuỗi liên kết quản lý sản xuất thương mại, góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đến với người tiêu dùng và được thị trường tin tưởng tiêu thụ rộng rãi; một số sản phẩm đã được xuất khẩu như: HTXNN Nam Cường, xã Yên Cường (Ý Yên), HTX Bốn Thuận, xã Hiển Khánh (Vụ Bản)… 

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách thực hiện các giải pháp khuyến khích thành lập các HTXNN mới, thúc đẩy và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012; ưu tiên hỗ trợ các HTX áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và các HTX có vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết giá trị, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và giá trị thu nhập cho nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com