Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc18:49, Thứ Tư, 18/03/2020 (GMT+7)

Ngày 18-3-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 40/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 17-3-2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Ban TVTU, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ngành Y tế, Công an, Quân sự, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các KCN tỉnh… và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là sự vào cuộc hết sức quyết liệt của ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; trên thế giới dịch bệnh đã lây lan nhanh và xuất hiện ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công phụ trách các huyện, thành phố kiểm tra, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình liên quan tới dịch bệnh tại địa bàn phụ trách; theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng về dịch bệnh COVID-19, cơ chế lây lan bệnh…, thông tin tuyên truyền phải đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội.

- Người dân thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

- Tuyên truyền về mục đích, đối tượng, nội dung và các hình thức cách ly để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, gia đình mình và cộng đồng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở; các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình và nhân dân nêu cao trách nhiệm công dân, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tự giác khai báo y tế trung thực.

3. Về xây dựng kế hoạch kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kế hoạch (nếu cần); chi tiết các phương án, nhất là chuẩn bị các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị.

- Tổ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố hoãn các cuộc họp, hội thảo, tập huấn chưa cần thiết; giảm quy mô các cuộc họp; tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân giảm quy mô các sự kiện như: cưới hỏi, ma chay, giỗ…; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thời điểm tạm dừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

5. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã/phường/thị trấn, thôn/xóm/tổ dân phố huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch; động viên, chia sẻ, giúp đỡ những gia đình có người thuộc diện cách ly.

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về tình hình dịch bệnh COVID-19 về các hình thức, trường hợp thuộc diện cách ly, các trường hợp phải khai báo y tế bắt buộc khi về địa phương.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh hoặc tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (http://vpub.namdinh.gov.vn) nắm bắt thông tin người dân thuộc địa bàn trở về Việt Nam trên các chuyến bay từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch hoặc đi qua các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch để thực hiện các biện pháp theo dõi, cách ly y tế theo quy định.

6. Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin sai lệch, trường hợp cách ly khai báo y tế không trung thực.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại của trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức dạy học trên truyền hình, học trực tuyến đảm bảo chất lượng học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Về công tác hậu cần:

- Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu ban hành quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với người bị cách ly tập trung của tỉnh; kinh phí hỗ trợ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đối với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Y tế xây dựng phương án tổng thể nhân lực tham gia phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm: nhân lực ngành Y tế quản lý, nhân lực ngoài quản lý của ngành; trưng dụng đối với nhân lực đã công tác của ngành Y tế đã nghỉ hưu, sinh viên ngành Y tế…

9. Về khai báo y tế

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế trên phần mềm NCOVI đảm bảo trung thực, vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng nhằm giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh) kết quả thực hiện./.

 
,
,
.
,
,
,
,