Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cơ bản ổn định sản xuất, kinh doanh
Cập nhật lúc19:11, Thứ Tư, 11/03/2020 (GMT+7)

Từ khi có dịch COVID-19 đến nay, tuy có bị ảnh hưởng nhưng hầu hết đã chủ động kế hoạch, các điều kiện sản xuất dài hơi nên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp cơ bản vẫn giữ được ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 100 triệu USD. Tổng số lao động trong nước hiện đang làm việc là 44.063 người và lao động người nước ngoài là 310 người; thu nhập bình quân của người lao động là 6,2 triệu đồng/người/tháng. 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng trên thế giới, dự kiến sẽ tác động phần nào đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp. Báo cáo nhanh của các doanh nghiệp tới Ban Quản lý các khu công nghiệp cho thấy: Do chủ yếu là nhận gia công từ các đối tác nước ngoài nên nguồn nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp FDI được đảm bảo đầy đủ, ổn định, không bị thiếu hụt; nguồn nguyên phụ liệu nội địa đảm bảo. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu bằng đường bộ (nhất là từ Trung Quốc) và đường hàng không sẽ gặp khó khăn, đôi lúc bị gián đoạn nhưng nhìn chung vẫn đảm bảo phục vụ cho sản xuất. Nguồn nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất trong những tháng tới của các doanh nghiệp trong tỉnh được đảm bảo nhưng có xu hướng biến động tăng giá. Về tình hình tiêu thụ hàng hóa, dự kiến sẽ bị tồn kho đối với sản phẩm không thiết yếu, tuy nhiên, việc tồn kho nằm trong kế hoạch sản xuất, không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, do đơn hàng trong năm 2020 ổn định, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất từ năm 2019 nên đã chủ động bố trí, tạo nguồn đảm bảo ổn định, không biến động nguồn nhân lực./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,