Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề được dư luận quan tâm

05:02, 18/02/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 100 về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông đang được dư luận xã hội rất quan tâm, ngày 17-2-2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có Văn bản số 19/HĐPHPBGDPL yêu cầu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các địa phương chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề được dư luận quan tâm.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên của Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tập trung tham mưu, đề xuất thủ trưởng các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu bia. Căn cứ tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, ngành, các tổ chức, đơn vị chủ động thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, đảm bảo thiết thực, truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân… Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, tổ chức tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn biện pháp phòng chống tác hại của rượu, bia; an toàn thực phẩm và các quy định liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát thanh, truyền hình, tin bài để phổ biến, cung cấp đầy đủ các thông tin, quy định, các văn bản chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống tác hại của rượu, bia. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan để người dân biết và thực hiện. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia với hình thức, nội dung phù hợp; phát huy vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng xóm, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phù hợp… Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân./.

Viết Dư


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com