Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Cập nhật lúc18:18, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

Ngày 3-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 33 (khóa XIX) và hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết hoạt động công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn ở địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên, bài bản, kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong năm đã ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo, hoàn thành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các khâu của công tác cán bộ được thực hiện bài bản, kịp thời đáp ứng yêu cầu trước mắt và tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về trách nhiệm nêu gương, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, hành động trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp. Các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy tiếp tục được triển khai, thực hiện hiệu quả. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, số vốn đăng ký gấp 3,5 lần so với năm 2018. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn một năm rưỡi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nam Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bằng sự nỗ lực chung, toàn tỉnh đã hoàn thành cả 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ đã về đích sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,86%, khá cao sơ so mặt bằng chung của cả nước và là mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao hơn 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa xuất khẩu chạm mốc 2 tỷ USD. Công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm được tập trung đôn đốc. Hiệu lực, hiệu quả quản lý về đất đai được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Giáo dục - Đào tạo 25 năm liên tục duy trì thành tích nằm trong Top dẫn đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, tỉnh ta vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác nắm bắt diễn biến, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số nơi, một số thời điểm còn chậm. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa được phát huy đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên tuy được tăng cường nhưng thực hiện chưa đồng đều. Thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trật tự an toàn xã hội, có nơi, có thời điểm còn phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người chưa được giải quyết dứt điểm...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày đề án và triển khai các bước bầu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 với các vị trí: lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trường Chính trị Trường Chinh, Cục thuế tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020 để hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh. Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng, năm về đích thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của dân tộc, các cấp ủy Đảng cần tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định của Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm cuối năm. Triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 23 ngày 14-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp. Triển khai, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Về kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Hoàn thành các quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Chú trọng bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh. Tích cực động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. Chuẩn bị tốt việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Canh Tý 2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

Tin, ảnh: Xuân Thu   

 
,
,
.
,
,
,
,