Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

06:08, 07/08/2019

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Ðảng, sáng 6-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Ðảng (lớp 1 và lớp 2). Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; các đồng chí Bí thư Trung ương Ðảng: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Phát biểu khai mạc lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Lớp học gồm 95 cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, nhiệm kỳ XIII. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 2,5 tháng. Các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 46 chuyên đề, trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và 9 chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện. Nội dung chương trình học được chia làm 6 phần về nền tảng tư tưởng, lý luận của Ðảng; về kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn biên soạn và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề cho lớp bồi dưỡng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; các đồng chí là Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Ðảng, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế. Các chuyên đề được biên soạn công phu, tổ chức thẩm định chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi phát hành. Các giảng viên soạn bài theo phương pháp giảng dạy tích cực, trực tiếp trao đổi, thảo luận với học viên. 

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Ðảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục. Ðại hội lần thứ XII của Ðảng và các hội nghị Trung ương khóa XII đã nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Ðảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” khẳng định quan điểm: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Ðảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. 

Từ nhận thức sâu sắc về tình hình thực tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí lãnh đạo cấp chiến lược của Ðảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, 2 lớp bồi dưỡng đầu tiên trong chương trình Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của nhiệm kỳ Ðại hội lần thứ XIII sẽ được tổ chức từ nay cho đến khoảng đầu năm 2020. Học viên là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII); quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

Theo Thường trực Ban Bí thư, mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Chương trình bồi dưỡng là những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Ðại hội toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, nghị quyết của các hội nghị Trung ương khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn, lớp bồi dưỡng sẽ thực sự là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp thu những kiến thức của lớp học, các học viên sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác./.

Theo chinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com