Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019-2020

07:07, 15/07/2019

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Công văn số 05 công bố thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020.

Theo đó, nội dung tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những tác phẩm tiên phong phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân… Về hình thức, tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử). Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng từ ngày 1-10-2018 đến 20-9-2020. Ðối tượng dự giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung phù hợp yêu cầu. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020 từ ngày 21-6-2019 đến hết ngày 20-9-2020 (theo dấu bưu điện). Ðịa chỉ nhận tác phẩm dự Giải: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Lam Hồng

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com