Tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Khuyến học các cấp
Cập nhật lúc08:31, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)

Ngày 14-8-2018, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt Hội Khuyến học các cấp.

Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên và phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài. Toàn tỉnh hiện có 5.058 chi hội, 4.608 Ban Khuyến học và có 486.264 hội viên, đạt 25,5% so với dân số toàn tỉnh. Các cấp Hội luôn quan tâm phát triển hội viên khuyến học trong các gia đình, cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh đã có 319.233 gia đình đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, trong đó có 221.692 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”. 3.441 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”, trong đó có 2.465 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”. Có 2.962 cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”, trong đó có 2.057 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập”, 801 đơn vị đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Đơn vị học tập”, trong đó có 757 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Để hoạt động của các cấp Hội Khuyến học ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và thực tiễn của đời sống, tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề về: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các văn bản pháp lý của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội./.

Hồng Minh

 

,
,
.
,
,
,
,