Triển khai nhiệm vụ sản xuất thủy sản năm 2017
Cập nhật lúc07:40, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Ngày 20-4-2017, Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất thủy sản năm 2017.

Năm 2016, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt 15.848ha; sản lượng đạt 83.367 tấn, tăng 4,2% so với năm 2015. Trong đó diện tích nuôi thủy sản mặn lợ là 6.348ha; sản lượng đạt 40.971 tấn. Các đối tượng nuôi chủ lực vẫn là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ngao, cua, cá bống bớp, cá song, cá vược… Nuôi thủy sản nội đồng tiếp tục phát triển với tổng diện tích là 9.500ha; sản lượng đạt 42.396 tấn. Các đối tượng nuôi nước ngọt chủ yếu là cá truyền thống, cá rô phi, cá lóc bông... Toàn tỉnh hiện có 115 trại sản xuất giống hải sản, các trại giống đã sản xuất được 9.487 triệu con giống như tôm sú, cua biển, cá bống bớp, ngao, hầu, tu hài. 22 trại giống nước ngọt đã sản xuất được 1.515 triệu con cá bột, ương nuôi hơn 920 triệu con cá giống các loại cung cấp cho thị trường. Công tác quản lý môi trường, chất lượng vật tư trong nuôi thủy sản đã được chú trọng. Công tác thú y thủy sản được củng cố tổ chức và duy trì ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Khai thác thuỷ sản đã mang lại hiệu quả đối với phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt đối với các huyện ven biển. Đến nay, tổng số tàu cá toàn tỉnh có 2.080 chiếc, tổng công suất là 212.576CV; trong đó tàu cá trên 90CV có 623 chiếc, sản lượng khai thác thuỷ sản năm 2016 đạt 45.843 tấn. Trong đó, khai thác biển đạt 43.320 tấn; khai thác nội địa đạt 2.523 tấn. Các công tác phát triển nguồn lợi thuỷ sản, quản lý tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thuỷ sản cũng được các cơ quan chức năng triển khai tích cực, chặt chẽ.

Năm 2017, Sở NN và PTNT tiếp tục triển khai nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao, tăng năng suất, tạo ra lượng hàng hoá lớn, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững phục vụ nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu. Tăng cường năng lực khai thác thuỷ sản theo hướng phát triển tổ, đội tàu đánh bắt xa bờ, từng bước giảm cường lực khai thác ven bờ, giảm dần số lượng tàu cá làm nghề lưới kéo. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tham gia hoạt động trên biển, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống ngư dân, kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng. Xây dựng chuỗi, vùng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao giá trị thủy sản trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng bám chắc các nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh về phát triển kinh tế thuỷ sản, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực về nuôi thuỷ sản, khai thác, chế biến thuỷ sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Phấn đấu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ ngao, cá bống bớp. Hoàn thành tốt công tác PCTT và TKCN./.

Thanh Hoa

,
,
.
,
,
,
,