UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

08:06, 01/06/2016

Ngày 31-5-2016, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Bạch Ngọc Chiến, Nguyễn Phùng Hoan và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trong giai đoạn 2011-2015, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ, ngành Trung ương; dưới sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta đã có những kết quả khả quan: tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh năm 1994) bình quân đạt 12,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm 41%; dịch vụ chiếm 35%; nông nghiệp chiếm 24%. Quy mô kinh tế được mở rộng, tổng GRDP gấp hơn 2,5 lần; GRDP bình quân đầu người gấp 2,74 lần; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,7 lần... so với giai đoạn 2006-2010; đến năm 2015, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt hơn 3.000 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tích mới, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 2-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 25-9-2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong giai đoạn 2016-2020 mục tiêu tổng quát để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là: Đẩy mạnh CNH-HĐH; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 trở thành “Tỉnh NTM”; tập trung xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng... Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu là: Tổng GRDP trong tỉnh (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,5-8%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đến năm 2020 đạt 70-75 triệu đồng/người; đến năm 2020, cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 18%, công nghiệp - xây dựng chiếm 47%, dịch vụ chiếm 35%; Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 2,5-3%, sản lượng lương thực hằng năm đạt 910-920 nghìn tấn, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 140 triệu đồng, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 185-190 nghìn tấn, sản lượng thủy sản đạt 150 nghìn tấn; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 13-14%/năm; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 8-8,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 1,8-2 tỷ USD; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 5.500-6.000 tỷ đồng; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 80% dân số; giảm tỷ lệ sinh hằng năm từ 0,1-0,15 phần nghìn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm từ 1-1,5%/năm; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 95%. Để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, 6 nhóm giải pháp chủ yếu là: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch trên địa bàn; Cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tạo nền tảng ổn định cho kinh tế phát triển bền vững; Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển và tăng trưởng kinh tế; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; Xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí...

Sau khi nghe lãnh đạo Sở KH và ĐT trình bày dự thảo Kế hoạch và ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo UBND, đại biểu các ngành, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao bản dự thảo Kế hoạch do Sở KH và ĐT thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu bản Kế hoạch cần cụ thể, chi tiết và ngắn gọn hơn: Phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 cần cô đọng, nêu bật được những kết quả trọng điểm của từng ngành, lĩnh vực trong 5 năm qua. Nhất trí với những mục tiêu tổng quát trong dự thảo Kế hoạch nhưng cần bám sát tinh thần, chủ trương của Quyết định số 2341/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; nêu bật được những nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực như: trong phát triển sản xuất CN-TTCN phấn đấu đến năm 2020 thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể: hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nam Định tại Hải Hậu giai đoạn I, lấp đầy các KCN: Mỹ Trung, Rạng Đông, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận. Về vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, ngoài những nội dung đã nêu trong dự thảo Kế hoạch cần bổ sung chủ trương: tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các biện pháp đồng bộ để hoàn thành các dự án đang triển khai như: bệnh viện đa khoa 700 giường; khách sạn 20 tầng; các khu đô thị mới: Thống Nhất, Mỹ Trung… Để thực hiện nhiệm vụ này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc… rà soát lại các dự án liên quan và báo cáo UBND tỉnh hướng giải quyết. Về định hướng phát triển các vùng kinh tế, phải bổ sung vấn đề phát triển hệ thống đô thị như: Yên Bằng, Thịnh Long, Rạng Đông. Ngoài 6 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, đã nêu trong dự thảo cần bổ sung thêm 3 giải pháp là: huy động và tăng cường mọi nguồn lực để thực hiện và hoàn thành mục tiêu trở thành “Tỉnh NTM” vào năm 2020; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện các quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu kiện kéo dài; đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH và ĐT tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch trước ngày 3-6-2016 để báo cáo UBND tỉnh./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com