Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai theo Chỉ thị số 01/CT-TTg

08:04, 26/04/2016

Thực hiện Công văn chỉ đạo số 206/UBND-VP3 của UBND tỉnh ngày 19-4-2016, hiện nay, Sở TN và MT, UBND các huyện, thành phố đang tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 17-7-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 2-10-2012 của UBND tỉnh.

Đến nay, UBND các huyện, thành phố đang khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai theo hướng bảo đảm các chỉ tiêu sử dụng đất sát với nhu cầu và điều kiện thực tế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, coi trọng việc rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; rà soát để điều chỉnh hoặc hủy bỏ dự án, công trình đã quá 3 năm chưa thực hiện; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thực hiện giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách tại địa phương. Đối với công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đăng ký bắt buộc đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất còn lại chưa đăng ký và các tổ chức Nhà nước giao đất để quản lý theo Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013; khẩn trương hoàn thành việc lập phương án các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 1456/STNMT-Ttra ngày 1-7-2015 của Sở TN và MT. Tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa.

Sở TN và MT là đầu mối đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về chuyên môn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong các nhiệm vụ. Hiện, Sở TN và MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Tổng hợp, hoàn chỉnh việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh để trình duyệt theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn theo đúng kế hoạch UBND tỉnh giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Đất đai năm 2013, rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật về đất đai đã phát hiện trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở TN và MT./.

Thanh ThuýBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com