Một số thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014

08:01, 01/01/2015

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 1994 ước đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 30 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,1% so với năm 2013. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất canh tác ước đạt 92 triệu đồng (giá hiện hành).

- Trong 96 xã xây dựng NTM có 45 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 23 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí; 28 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-17 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; tăng bình quân 10-11 tiêu chí/xã so với năm 2010.

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) ước đạt 22.212 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp Trung ương tăng 15,6%; công nghiệp địa phương tăng 22,7%; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 24%.

- Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 591 triệu USD, tăng 14,8% so cùng kỳ; trong đó các doanh nghiệp trong nước 305,5 triệu USD. Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 430 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn ước thực hiện 24.750 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thuộc NSNN do tỉnh quản lý là 5.247 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng vốn.

Tuyến đường 52m, Khu đô thị Thống Nhất (TP Nam Định). Ảnh: Đức Thiện
Tuyến đường 52m, Khu đô thị Thống Nhất (TP Nam Định). Ảnh: Đức Thiện

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 2.388 tỷ đồng, đạt 110% dự toán năm; trong đó, thu nội địa 2.202 tỷ đồng, đạt 111% dự toán. Tổng chi ngân sách ước 9.502 tỷ đồng, bằng 125% dự toán năm.

- Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 23.392 tỷ đồng, tăng 15%; tổng dư nợ cho vay ước đạt 26.324 tỷ đồng, tăng 11% so đầu năm.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 11.500 người. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 31 nghìn lượt người; trong đó xuất khẩu lao động 1.950 người.

 * Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2015

- Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 1994) tăng 12,5-13,5%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 37-39 triệu đồng.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản: 24,0%; Công nghiệp, xây dựng: 41,0%; Dịch vụ: 35,0%.

- Giá trị sản xuất của ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 3-3,5%. Sản lượng lương thực 930-940 nghìn tấn. Sản lượng thủy sản đạt 115 nghìn tấn.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 23-24%.

- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 12-13%.

- Giá trị xuất khẩu đạt 670-680 triệu USD.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15-16%.

- Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 2.500 tỷ đồng.

- Giảm tỷ suất sinh 0,15-0,2%o.

- Tạo việc làm cho khoảng 31-32 nghìn lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hiện hành còn 2,5%.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 67-70% dân số.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 13%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 93%.

- Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 100%.

- Kết nạp từ 2.500 đảng viên mới trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 85% trở lên.

- Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh: Từ 75% trở lên./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com